logo
seams_left

CLUB

BESTUUR

Dirk Gunst

Voorzitter

Marc Leniere

Secretaris

Sylvia Derycker

Penningmeester
Jason Jacobs

JASON JACOBS

LId
sven

Sven Wilssens

Lid

Virginie Hoornaert

Lid | Verantwoordelijke merchandise

CLUBVISIE

Baseball- en Softballclub Oostende Piranhas is een laagdrempelige sportclub voor jong en oud. Wij staan open voor iedereen en dragen spelplezier, teamspirit, respect en ambitie hoog in het vaandel.

Met het aanbieden van baseball en softball op recreatief en competitief niveau spelen wij in op het tekort in aanbod van deze heel populaire sport. Met een uitgebreide jeugdwerking en een gestructureerde volwassenenwerking streven wij ernaar om door begeleiding op maat, wekelijkse trainingen (indoor én outdoor) en regelmatige deelname aan toernooien het maximum uit elk van onze spelers en speelsters te halen. Omdat wij baseball en softball op de West-Vlaamse kaart willen zetten, bieden wij ook ondersteuning naar scholen en andere instanties bij het organiseren van initiaties, schoolsport, jeugdsport … Wij werken ook nauw samen met Stad Oostende, de Vlaamse Baseball- en Softballliga, de Koninklijke Belgische Baseball en Softball federatie, diverse scholen en clubs.

Beleidslijnen Jeugdwerking

Beleidslijn 1:
de jeugdwerking zal wekelijks doorgaan op een vastgelegd tijdstip en vaste locatie

Beleidslijn 2:
een vlotte en tijdige communicatie met spelers en ouders via de beschikbare kanalen

Beleidslijn 3:
oudere spelers en ouders betrekken bij de jeugdwerking ten einde meer leden te betrekken bij de activiteiten van de club

Beleidslijn 4:
actief bekendmaken van de jeugdactiviteiten via pers, sportdienst en scholen

Aanspreekpunt Integriteit
Baseballclub Piranhas Oostende

Jason Schepens 

 +32 499 08 41 92

 

De Aanspreekpersoon Integriteit, kortweg API, is de persoon die je kan contacteren binnen de club als er sprake is van een integriteitsschending. Dat is elke vorm van lichamelijk, seksueel, moreel of psychisch gedrag waarvan jij vindt dat het over jouw grens gaat of over de grens van iemand anders.

Iedereen die op een bepaalde manier betrokken is bij de organisatie kan de API contacteren. Je hoeft zelf geen slachtoffer of getuige van bepaald gedrag te zijn. Zodra je een vermoeden of een slecht gevoel hebt, kan je contact opnemen.

De API is het eerste contact bij meldingen. Zij of hij luistert naar jouw verhaal en probeert zo de situatie in te schatten. Je melding wordt ook in alle vertrouwen en discretie behandeld.
Nadien zal de API samen met de melder bekijken hoe de situatie het beste aangepakt kan worden en eventueel doorverwijzen naar andere organisaties.
Let wel: de API is geen hulpverlener en zal geen persoonlijk begeleidingstraject opstarten. Wel zal de API elke melding zo goed mogelijk opvolgen en ervoor zorgen dat er een goede doorverwijzing is als dat nodig is. 

vzw Baseballclub ‘Piranhas’ Oostende
Schapenstraat 72 | 8400 Oostende 
tel.059 51 21 69 |

Ondernemingsnummer 0467693814 | RPR Gent, afd Oostende

VOLG ONS

© Copyright 2020 | Webdesign: Eyecatchdesign.be | Privacy verklaring